Aeh.sk
hľadať:

Informácie o firme

       AEH spol. s r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1992. V rámci svojej činnosti je zameraná na vývoj a výrobu zariadení pre potreby potravinárskeho, chemického a farmaceutického priemyslu. Spoločnosť disponuje vlastným vývojovým a konštrukčným oddelením a intenzívne spolupracuje s Výskumným ústavom potravinárskym - BIOCENTRUM v Modre pri vývoji a výrobe nových technológií pre potreby viacerých odvetví priemyslu.

 

Výrobky spoločnosti AEH spol. s r. o. sú konštrukčne riešené podľa prísnych hygienických požiadaviek normy STN EN 1672-2 + A1.  Naša spoločnosť je certifikovaná systémom manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008 renomovanou certifikačnou spoločnosťou LRQA - LLOYD´S REGISTER QUALITY ASSURANCE.

 

V úzkej dlhoročnej  spolupráci s viacerými spoločnosťami sa zaoberáme dodávateľsko-inžinierskou činnosťou v oblasti  investičných celkov pre potravinársky priemysel. Jedná sa hlavne o mliekarenský,konzervárenský, pivovarnícky, liehovarnícky priemysel, priemysel výroby nealkoholických a alkoholických nápojov a technológie spracovania ovocia a zeleniny. Spoločnosť disponuje odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výroby mlieka, piva, liehu, alkoholických a nealkoholických nápojov, ako aj vo sfére investičnej a inžiniersko-projektovej. Rôznorodosť profesií - od projektantov s oprávnením cez technológov až po pracovníkov s inžiniersko-investičnou praxou - umožňuje spoločnosti realizovať akcie technologického charakteru (od jednoduchých liniek až po zložité komplexné technologické celky). Spojením týchto skúseností so zavádzaním nových poznatkov do praxe dodávame moderné technológie na úrovni doby. V súčasnosti ponúkame návrhy a realizáciu opatrení pre zabezpečenie úspor energií a vody v technologických prevádzkach. V prípade záujmu môžeme pomôcť projektovou a inžinierskou činnosťou pri zabezpečení realizácie rôznych technológií a technologických celkov.

AEH, spol. s r.o.
SÍDLO A PREVÁDZKA
Šenkvická cesta 14/J
902 01 Pezinok
Slovakia
.
KONTAKTY
TEL.:
  +421-33-6400171, +421-33-6400170
E-MAIL:  aeh@aeh.sk