Aeh.sk
hľadať:

Kontajnery, autonadstavby

Nerezový rolovací kontajner NPK

Nerezové rolovacie prepravné kontajnery typu NPK sú určené na prepravu a skladovanie biologického a komunálneho odpadu kusovej, tuhej a kašovitej konzistencie v poľnohospo-dárskych, potravinárskych, spracovateľských a komunálnych prevádzkach.
Konštrukčne sú riešené v zmysle normy DIN 30722 pre všetky uchytavacie a naťahovacie systémy a podvozky. Zadné odklopné čelo je zaistené dvojitým bezpečnostným systémom.
Vrchné uzatvorenie kontajnerov môže byť pevné (z nerezu alebo hliníku), alebo celoplachtovým zakrytím (statické alebo zhrňovacím systémom).
 

Nerezová kontajnerová nadstavba NPKN 

Nerezové prepravné kontajnerové nadstavby sú určené na prepravu biologického a komunálneho odpadu kusovej, tuhej a kašovitej konzistencie do kafierií, spaľovní z poľnohospodárskych, potravinárskych, spracovateľských a komunálnych organizácií.

Prepravná kontajnerová nadstavba je vyrábaná s elektrohydrauulickým ovládaním vyklápania a otvárania.
Je vhodný na všetky typy podvozkov podľa požiadavky zákazníka.

 

Špecifikácia zariadenia :
 

 základný rám pre upevnenie na podvozok,
 nerezová prepravná kontajnerová nadstavba typ NPKN,
 bočný vysýpač kontajnerov typ BVK 900 umožňuje vysypanie všetkých druhov komunálnych kontajnerov do hmotnosti  1000 kg,
 hydraulické systémy nadstavby s elektrickým ovládaním,
 nerezová prepravná kontajnerová nadstavba typ NPKN môže byť riešená ako jedno alebo dvojkomorová, zabudovaním  deliacej priečky s hydraulickým zaistením,
 na nakladanie kusových a tuhých odpadov (kadaverov), môže zadné čelo slúžiť ako šikmá nakladacia plošina pri použití  hydraulického navijaku.

 

AEH, spol. s r.o.
SÍDLO A PREVÁDZKA
Šenkvická cesta 14/J
902 01 Pezinok
Slovakia
.
KONTAKTY
TEL.:
  +421-33-6400171, +421-33-6400170
E-MAIL:  aeh@aeh.sk