Aeh.sk
hľadať:

Nádrže

 

Potrebujete svoj produkt miešať, mixovať, ohrievať či chladiť? Alebo len jednoducho produkt uskladniť?

 

Vyrábame a dodávame rôzne druhy nádrží.  Procesné, fermentačné, medzioperačné a zásobné nádrže vybavené rôznymi miešadlami a duplikátormi. Zariadenia sú dodávané ako samostatné časti alebo ako celky. Nádrže môžu byť vybavené prídavnými perifériami ako sú výstrekové sanitačné systémy, technolgickými prvkami zaručujúcimi úplnú asepticitu nádrže, čidlami na riadenie a monitorovanie prebiehajúceho výrobného procesu a daného stavu v nádrži, monitorovaním hladiny prostredníctvom ultrazvukových alebo kapacitných snímačov, poprípade tenzometrického merania. Pri izolačných plášťoch je kladený maximálny dôraz na požadovanú účinnosť a sanitovateľnosť celého povrchu (vrchný plášť izolácie kompletne uzavretý, zváraný).

AEH, spol. s r.o.
SÍDLO A PREVÁDZKA
Šenkvická cesta 14/J
902 01 Pezinok
Slovakia
.
KONTAKTY
TEL.:
  +421-33-6400171, +421-33-6400170
E-MAIL:  aeh@aeh.sk