Aeh.sk
hľadať:

Vákuové odparky, destilačné zariadenia, rektifikačné kolóny

 

Potrebujete zahustiť ovocnú šťavu, mlieko alebo inú termolabilnú látku? Potrebujete vyrobiť bezvodý lieh alebo veľmi kvalitný ovocný destilát? 

 

Technológie pre liehovary zahŕňajú druhé nosné odvetvie našej spoločnosti. V spolupráci so spoločnosťou Slovtech spol. s r.o. a Biotech spol. s r.o. máme prepracovanú technológiu výroby liehu zo škrobnatých surovín (kukurica, pšenica a pod.); ide o metódu tzv. studeného scukornenia. Uplatňujú sa v nej najnovšie poznatky z aplikácií enzýmov v biotechnológiách. Kontinuálna technológia umožňuje maximálne využitie a úsporu tepelnej energie, úsporu procesovej a chladiacej vody a zníženú produkciu odpadových látok (liehovarníckych výpalkov). Vzhľadom na prísne environmentálne požiadavky likvidácie odpadov sme komplexne dopracovali likvidáciu liehovarníckych výpalkov s efektívnym využitím ich energetického potenciálu. V praxi to znamená, že vieme premeniť výpalky na energiu, ktorá je schopná pokryť približne 80% potreby pary v prevádzke. 

 

Samostatnú kategóriu našej ponuky v oblasti liehovarníctva predstavujú pestovateľské pálenice. Vyrábame pálenice novej generácie, kde destilácia a rektifikácia sa vykonáva v jedinom kotli s rektifikačnou nadstavbou. Na tejto pálenici je možné získať veľmi kvalitný destilát o priemernej liehovitosti 60-70% obj. a.a. Oproti klasickému dvojkotlovému systému má táto pálenica výhody v úspore tepelnej energie a chladiacej vody. Pálenica má moderný design, a to celonerezové vyhotovenie. Vyhrievanie kotla môže byť prispôsobené na pevné palivo, plyn alebo el. energiu. Naše zariadenia sú schopné destilácie vo vákuu, čo je absolútne najmodernejší spôsob destilácie s vysoko kvalitným výstupom.

 

Vákuová destilácia

 

AEH, spol. s r.o.
SÍDLO A PREVÁDZKA
Šenkvická cesta 14/J
902 01 Pezinok
Slovakia
.
KONTAKTY
TEL.:
  +421-33-6400171, +421-33-6400170
E-MAIL:  aeh@aeh.sk