Automatizácia potravinárskych procesov

Pred: Problémy s automatizáciou v priemyselnom prostredí


V dnešnom rýchlo sa meniacom priemyselnom prostredí podniky často čelia výzvam súvisiacim s údržbou, efektívnosťou a bezpečnosťou ich výrobných liniek. Zastarané snímače a riadiace systémy môžu spôsobiť časté poruchy, ktoré vedú k nepredvídateľným prestojom vo výrobe a zvýšeným prevádzkovým nákladom. Môžu tiež nepriaznivo ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť výroby, čo je neprijateľné najmä v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, kde sú mimoriadne vysoké nároky na presnosť a hygienu.


Po: Ideálny stav s IO-Link technológiou


Predstavte si prostredie, kde každý komponent výrobného procesu bezchybne komunikuje, efektivita výroby je maximalizovaná a prevádzkové náklady sú minimalizované. Výmena snímačov a akčných členov je rýchla a jednoduchá, eliminuje dlhé prestoje a umožňuje rýchlu reakciu na akékoľvek zmeny vo výrobnom procese. Každý prvok systému je monitorovaný v reálnom čase, čo zabezpečuje, že všetky operácie sú vykonávané presne a bezpečne. Nepretržitá diagnostika a monitorovanie stavu zariadení predchádza neočakávaným poruchám a zachováva vysoký štandard kvality a hygieny.


Mostík: Ako IO-Link umožňuje prechod od "Pred" k "Po"


S technológiou IO-Link od AEH sa všetky tieto benefity stávajú realitou. IO-Link je inovatívne rozhranie, ktoré standardizuje komunikáciu medzi senzormi, aktuátormi a riadiacimi systémami vo výrobných linkách. Jeho implementácia znamená, že každé zariadenie má unikátny identifikátor, ktorý umožňuje jednoduché nastavenia a rýchlu výmenu pomocou plug & play funkcie. Táto technológia nielen že zjednodušuje celý systém automatizácie, ale tiež zvyšuje jeho spoľahlivosť, efektívnosť a bezpečnosť. S IO-Link môžete mať plnú kontrolu nad každým aspektom výrobného procesu, čím sa znižujú výrobné straty a zvyšuje sa celková produktivita a hygiena procesov.

Non-stop prenos cez zbernicu


Decentralizované DI moduly fungujú ako prepojovací prvok medzi binárnymi senzormi a zbernicou. To umožňuje, aby binárne spínacie signály z terénu boli priamo prenášané cez zbernicu. V rámci topológie zbernice nie sú potrebné žiadne dodatočné prenosové systémy.Zvládnite IO-Link automatizáciu: Odhalte jednoduchosť a prehľadnosť vašich procesov 


Konfigurácia, nastavenie parametrov a správa pripojených zariadení IIoT Používateľsky definované ovládacie panely pre vizualizáciu strojov, procesov a dát Využitie systému tiketov na organizáciu upozornení a alarmov spojených so statickými limitnými hodnotami, ktoré je možné kontrolovať, potvrdzovať alebo odstraňovať Analýza historických dát prostredníctvom grafických trendov a realizácia exportov dát


77RM+PR Pezinok