AEH, spol. s r.o

Informácia o AEH, spol. s r.o inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webová stránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Účtovníctvo
Riadiť finančné a manažérske účtovníctvo
Nákup
Nákupné objednávky, tendre a zmluvné dohody
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
Výroba
Výrobné objednávky a kusovníky
Emailový Marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Časové rozvrhy
Overenie časového rozvrhu a mriežkový pohľad
Výdavky
Predložiť, potvrdiť a preplatiť výdavky zamestnancov
Štúdio
Vytvárajte a prispôsobujte svoje aplikácie Odoo
Dokumenty
Správa dokumentov
Voľné dni
Allocate PTOs and follow leaves requests
Nábor
Sledovať náborovú linku
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Data Recycle
Find old records and archive/delete them
Vedomosti
Centralizujte, spravujte, zdieľajte a rozširujte svoju vedomostnú knižnicu
Údržba
Sledovanie zariadení a správa požiadaviek na údržbu.
Kvalita
Majte kontrolu nad kvalitou svojich výrobkov
Plánovaná
Spravujte rozvrh svojich zamestnancov
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Marketing sociálnych sieti
Spravujte svojich návštevníkov sociálnych sietí a webstránok
Vozidlá
Spravujte svoj vozový park a sledujte náklady na autá
Schvalovania
Vytvárajte a overujte žiadosti o schválenie
Marketingová automatizácia
Vytvárajte automatické mailingové kampane
Konsolidácia
Všetko, čo potrebujete na uskutočnenie finančnej konsolidácie
Prieskumy
Vytvárajte prieskumy a analyzujte odpovede
Dochádzky
Sledovať prítomnosť zamestnancov
Čiarový kód
Použite čiarový kód pre skladové operácie
Poznámky
Zorganizovať prácu pomocou poznámok
Manažment zručností
Spravujte zručnosti, vedomosti a životopis svojich zamestnancov
Výplatná listina
Spravujte svoje mzdové záznamy zamestnancov
Kontrakty Zamestnanca
77RM+PR Pezinok